Ongedierte in de Winter…

Ongedierte in de winter

De winter komt eraan, het wordt koud buiten en lekker warm binnen en dit trekt het ongedierte aan. In de winter zullen voornamelijk ratten, muizen, en vliegen naar binnen komen en overlast veroorzaken. Door de afwezigheid van voedsel in groenstroken en perken migreren plaagdieren naar binnen, op zoek naar beschutting en voedingsmiddelen. Plaagdieren brengen overlast als vraatschade, uitwerpselen maar kunnen ook ziektes en bacteriën verspreiden.

  • Bruine en zwarte ratten

Ratten nestelen in kelders, kruipruimtes, afvalcontainer of zolders. Vaak in de buurt van afval en in de buurt van riolen. Waar muizen vocht opnemen uit voedsel moet een zwarte rat 15ml per dag en een bruine rat 60ml drinken om te overleven. U kunt zelf zorgen voor een opgeruimde woning en laat geen voedsel (ook huisdierenvoedsel) los en onbeschermd liggen maar sluit dit goed af in containers. Afval moet afgesloten op tijd worden opgehaald.

  • Muizen

Muizen kunnen zich nestelen in kelders (waar voedsel is opgeslagen), in de keukens en op zolders. Muizen komen vaak door gaten en kieren uw woning of schuur binnen. Deze toegangsmogelijkheden weren door afdichten is de beste oplossing. Wanneer u voedsel en afval goed opbergt neemt u het risico op muizen sterk af. Ook muizenklemmen plaatsen bied een goed bestrijding tegen muizen bij een muizenholletje.

  • Kakkerlakken

Kakkerlakken vormen een risico voor de gezondheid en kunnen voor erg veel overlast zorgen. De meest voorkomende kakkerlak in Nederland is de Duitse kakkerlak, deze kakkerlak bevindt zich op vochtige plaatsen eveneens een voedselbron te vinden is. Het advies tegen kakkerlakken in huis is ervoor zorgen dat het pand of woning schoon is, laat geen etensresten liggen, ruim alles goed op zodat ze zich niet schuil kunnen houden, hou de keuken goed schoon en bij veel overlast schakel De Ongedierte Expert in.

  • Vliegen

Vliegen kunnen het gehele jaar overlast veroorzaken. Maar onder andere grasvliegen en clustervliegen zoeken een overwinteringsplaats in een spouwmuur, in en onder uw dak of op een open zolder. Vliegen treden toe door kieren en gaten in gebouwen of woningen. Het afkitten en dichten van deze gaten bied een duurzame oplossing. Maar soms is een spuitbehandeling en goede remedie, schakel daarvoor De Ongedierte Expert in.