Last van Vliegen? Bel 010 7200 200

Vliegen

vliegen_thumbnail

Vliegen kunnen erg hinderlijk zijn wanneer ze in grote getallen voorkomen in uw leefomgeving. Vliegen ontwikkelen zich in rottende organische materialen zoals in mest, stallen, kadavers van dode dieren en op voedingsmiddelen.

 

Herken vliegenoverlast?

Een vliegenplaag ontstaat vaak op plaatsen waar mensen niet komen voor de onopgemerkte ontwikkeling. Een zolder of vliering is dan ook goede plek om te nesten, maar ook rondom gebieden waar vee gehouden wordt zoals boerderijen en maneges.

Waarschuwing

Vliegen verspreiden tal van ziektes over, zoals salmonella, tuberculose, cholera, dysenterie en parasieten. Een vlieg draagt maar liefst 350 bacteriën bij zich, omdat ze zich graag bevinden op rottende materialen. Voor meer informatie ga naar Wist je dat? (blog)

Het Probleem

Vliegen bevuilen oppervlakten en kunnen voedingsmiddelen bevuilen. Ook kunnen vliegen ziektekiemen over brengen op mens en dier. Ze doen dit via hun poten, monddelen en uitwerpselen.

Bestrijding

Wanneer een vliegenplaag is geconstateerd kan er contact worden opgenomen door te bellen of een email te sturen naar De Ongedierte Expert. Wij kunnen u woning behandelen met een langdurig werkende insecticiden. Hierdoor zal de overlast met minimaal 95% afnemen.

Tijdens de bestrijding zal de servicemedewerker een langdurig werkende insecticiden aan brengen op de rust plaatsen van vliegen. Dit middel heeft een werkingsduur van circa 4-6 maanden. Na de behandeling mag de woning 2 uur niet worden betreden, na de 2 uur moet u de ruimten die behandeld is goed ventileren.

Voorkomen

Na de bestrijding zal onze servicemedewerker adviezen geven om vliegen overlast in de toekomst te voorkomen.