Last van Vliegen? Bel 010 7200 200

Vliegen

Vliegen kunnen erg hinderlijk zijn wanneer ze in grote getallen voorkomen in uw leefomgeving.

Er zijn verschillende soorten vliegen waaronder de huisvlieg, strontvlieg, bromvlieg, stalvlieg en fruitvlieg.Voor verdere informatie over de soorten vliegen kunt u naar Wist je Dat!

Herken vliegenoverlast?

Vliegen ontwikkelen zich in rottende organische materials zoals in mest, stallen, kadavers van dode dieren of in voedingsmiddelen.

De vliegenplaag ontstaat vaak op plaatsen waar mensen bijna niet tot niet komen voor de onopgemerkte ontwikkeling. Een zolder of vliering is dan ook goede plek om te nesten, maar ook rondom gebieden waar vee gehouden wordt zoals boerderijen en maneges.

Waarschuwing

Vliegen verspreiden tal van ziektes over, zoals salmonella, tuberculose, cholera, dysenterie en parasieten. Een vlieg draagt maar liefst 350 bacteriën bij zich, omdat ze zich graag bevinden op rottende materialen. Voor meer informatie ga naar Wist je dat? (blog)

Het Probleem

Vliegen kunnen meerdere problemen met zich meebrengen.

  • Vliegen kunnen oppervlakten en voedingsmiddelen bevuilen, waardoor er ziektekiemen overgebracht kunnen worden op mens en dier.
  • Ook kunnen vliegen zorgen voor overlast van hun aanwezigheid in huis, maar ook buitenshuis.

Bestrijding

Wanneer een besmetting van vliegen is geconstateerd kan er contact worden opgenomen door te bellen of een email te sturen naar De Ongedierte Expert.

  • Inspectie

Er zal een inspectie worden uitgevoerd door een van onze medewerkers, waarbij de hygiene wordt gewaarborgd en de ongedierte wordt geconstateerd. Na deze inspectie zal de bestrijding plaats vinden.

  • Bestrijden

Tijdens de bestrijding zal de servicemedewerker een langdurig werkende insecticiden aan brengen op de rust plaatsen van vliegen. Dit middel heeft een werkingsduur van circa 4-6 maanden, en zal de overlast tot 95% minimaliseren. Na de behandeling mag de woning 2 uur niet worden betreden, na de 2 uur moet u de ruimten die behandeld is goed ventileren. Ook bied De Ongedierte Expert vliegenlampen aan die geplaatst kunnen worden in de woning of in uw bedrijf, voor verder informatie neem dan contact met ons op.

  • Nacontrole

Het aantal bezoeken dat nodig is om de vliegen te bestrijden is afhankelijk van de besmetting. De bezoekfrequentie en bijhorende kosten zullen worden besproken tijdens de inspectie.

 

Voorkomen

Na de bestrijding zal onze servicemedewerker adviezen geven om vliegen overlast in de toekomst te voorkomen zoals:

  • Voorkom voedselresten in de keuken en sluit deuren en ramen.