Last van Vogels? Bel 010 7200 200

Vogels

In Nederland zijn er veel verschillende soorten vogels, deze vogels kunnen voor erg veel overlast zorgen. Vogels kunnen ziektes verspreiden, voor bevuiling zorgen maar vogels kunnen ook materialen of het pand beschadigen.

Waarschuwing

Vogels kunnen ziekten verspreiden en schade toe brengen aan het pand en aan materialen. Wanneer er overlast van vogels geconstateerd word neem dan direct contact op met De Ongedierte Expert.

Het Probleem

Vogels kunnen verschillende problemen veroorzaken.

  • Duiven en andere soorten vogels kunnen voor veel overlast zorgen doordat ze ziektes kunnen verspreiden.
  • Ook kunnen ze gebouwen en terreinen bevuilen of materialen aantasten of beschadigen.
  • De nesten van vogels zijn broedplaatsen voor insecten die een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van de mens.

Bestrijding

Wanneer er overlast van duiven of andere vogel soorten is is geconstateerd kan er contact worden opgenomen door te bellen of een email te sturen naar De Ongedierte Expert.

  • Inspectie

Er zal een inspectie worden uitgevoerd door een van onze medewerkers, waarbij de hygiene wordt gewaarborgd en de ongedierte wordt geconstateerd. Na deze inspectie zal de bestrijding plaats vinden.

  • Bestrijden

Tijdens de bestrijding zal onze servicemedewerker diverse middelen aanbrengen op plaatsen waar de duiven of vogels rusten. Dit kan door middel van het plaatsen van netten, aanbrengen van pinnen op rustplaatsen, daken voorzien van stroomdraden die een kleine elektrische schok geven indien er een aanraking is. Ook kan de overlast worden verholpen door een vangprogramma waarbij de duiven doormiddel van kooien zullen worden afgevangen in en rondom u gebouw.

  • Nacontrole

Het aantal bezoeken dat nodig is om de vogels te verjagen is afhankelijk van de besmetting. De bezoekfrequentie en bijhorende kosten zullen worden besproken tijdens de inspectie.

Voorkomen

Zodra de bestrijding het gewenste resultaat heeft bereikt en er geen activiteiten van vogels meer zijn. Zal onze servicemedewerker adviezen geven om nieuwe activiteiten van vogels te voorkomen.