Last van Houtwormen? Bel 010 7200 200

Houtwormen

Houtwormen is een verzamelnaam voor insecten die schade toe brengen aan hout zoals de boktor, houtkever en de knaagkever.

Deze insecten leggen eitjes in onbewerkt hout waarbij de larven zich steeds dieper in de constructie eten. De naam houtworm wordt dan ook eigenlijk gegeven aan de larven zelf omdat deze gaten eet in het hout tijdens de wormfase.

Herken houtwormen

  • Houtwormen zijn makkelijker te herkennen aan het spoor wat ze achterlaten dan aan hun uiterlijk.
  • De houtworm eet tunnels in het hout waardoor de constructie instabiel kan worden, deze ingangen zijn te herkennen aan kleine ronde gaatjes.
  • De houtworm zelf is te herkennen aan een geribbeld lijfje zonder poten van 6 millimeter lang met een witte tot witgele kleur. De kop van de houtworm is vaak wat donkerder van kleur.

 

Waarschuwing

Veel houtwormplagen blijven verborgen voor een langere periode, waarbij het alleen maar uitgebreider kan worden. Dit kan voor ernstige schade brengen aan de constructie van de woning. Zodra er overlast van houtwormen is geconstateerd neem dan direct contact op met De Ongedierte Expert. Voor meer informatie ga naar Wist je dat? (blog)

Het Probleem

 

Houtwormen komen vaak voor in monumentale panden, kerken, grachtenpanden en oudere woning, waar de houtwormen ernstige schade kunnen zorgen aan de constructie.

 

Bestrijding

Wij kunnen de besmetten delen in de woning behandelen met een langdurig werkende insecticiden. Tijdens de bestrijding zal onze servicemedewerker een langdurig werkende insecticiden aan brengen op de plaatsen waar de houtwormen zich schuilhouden.

Wanneer een besmetting van houtwormen is geconstateerd kan er contact worden opgenomen door te bellen of een email te sturen naar De Ongedierte Expert.

  • Inspectie

Er zal een inspectie worden uitgevoerd door een van onze medewerkers, waarbij de houtworm wordt geconstateerd. Na deze inspectie zal de bestrijding plaats vinden

  • Bestrijden

Bij de bestrijding zal onze servicemedewerker een langdurig werkende insecticiden aan brengen op de plaatsen waar houtworm activiteiten zijn geconstateerd.

  • Nacontrole

De Ongedierte Expert geeft garantie op de bestrijding van houtwormen alleen wanneer dit in onveranderde staat is en er geen andere objecten bij zijn geplaatst.

De bezoekfrequentie en bijhorende kosten zullen worden besproken tijdens de inspectie.

Voorkomen

Na de bestrijding zal onze servicemedewerker adviezen geven om houtworm overlast in de toekomst te voorkomen.