Alles over mieren?

Alles over mieren?

Heb je wel eens de tekenfilm ‘een luizenleven’ gekeken? Dan is de volgende informatie zeker leuk om te weten.

Wat is een mier?

De mier behoort tot de vliesvleugelige insecten. Mieren zijn sociale insecten en leven alleen maar in kolonies. Een kolonie bestaat uit werksters, werkers en de koningin. Mieren maken veel nesten en zijn altijd op zoek naar eten.

Leuk weetje:

Een mier kan wel 50 keer haar eigen gewicht dragen!

Soorten mieren in Nederland

De meest voorkomende soort in ons land zijn de bosmier, tuinmier en steekmier.

De bosmier (rode mier)

Ook de bosmier soort heeft verschillende mieren. De behaarde bosmier, de kale bosmier, de zwart rug bosmier en de stronkmier. De bosmier is dan ook een beschermde insecten soort dus worden niet bestreden. De bosmier komt in Nederland vooral voor in het zuiden, oosten en langs de kustlijn. Ze leven in gebieden met naald en loofbomen en op heideterreinen. Bosmieren maken nesten van naalden en takjes dus graven niet in de grond. Ze leven van insecten en verzamelen dode dieren die ze vervolgens voeren aan de larven. Bij de bosmier kan één kolonie meerdere koninginnen bevatten.

Het uiterlijk van de bosmier

4-9 mm lang

De kop en het achterlijk is rood tot donkerbruin van kleur

Het borststuk is roodgekleurd

 

De tuinmier

Onder deze soort mier behoren de wegmier en de glazende houtmier. Deze mieren zijn de mieren waar wij het meest last van hebben. Deze mieren komen beiden vaak voor in tuinen. De tuinmieren bouwen hun nest in het gras, vlakbij muren of tussen stenen tegels. De glanzende houtmieren maken nesten in rottend hout onder de grond. De mannetjes vliegen in de zomer uit om te paren met de jonge koninginnen. Dit wordt ook wel de bruidsvlucht genoemd.

Na deze paring sterven de mannetjes en gaat de bevruchte koningin een nieuw nest beginnen. De eerste eitjes worden werksters, zij zullen de larven en koningin voeden en verzorgen. Ze leven van honingdauw van bladluizen en al de zoetigheid wat op hun pad komt.

Het uiterlijk van de tuinmier

De wegmier is zwartbruin tot zwart gekleurd

De houtmier is glimmend zwart

3-5 mm lang

Kan 2-3 jaar oud worden

 

De steekmier (rode steekmier)

Deze miersoort is vrij agressief en zullen snel steken wat pijnlijk kan zijn. Deze mieren komen voor in tuinen, parken, velden en bossen. Ze zoeken vochtige plekken waar veel voedsel te vinden is. De steekmieren bouwen hun nest in de grond en soms tussen stenen. Ieder nest bevat één koningin, en net als de andere mieren leven ze van honingdauw van bladluizen en al de zoetigheid die op hun pad komt.

Het uiterlijk van de steekmier

3,5- 5,5 mm lang

Lijf is gelig tot roodbruin van kleur. De kop en het achterlijf kunnen donkerder gekleurd zijn

Hebben een holle angel waarmee ze steken en gif inspuiten